OpćI uvjeti korištenja usluge “digitalni jelovnik s cjenikom”

Ovi Opći uvjeti vrijede u slučaju korištenja QR koda (skeniranja kamerom pametnog telefona) od strane korisnika, odnosno, gosta ugostiteljskog objekta u kojem se provodi usluga “digitalni jelovnik s cjenikom”.

1. Organizator

Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, Lipik (u nastavku: “Organizator”) omogućuje Ugostitelju (u nastavku: “Ugostitelj”) registraciju i daljnjo aktivaciju korisničkog računa Ugostitelja na internetskoj stranici enjoi.hr te time korištenje usluge digitalnog jelovnika s cjenikom (u nastavku: “Usluga”) kako stoji u ovim Općim uvjetima. Usluga Ugostitelju, čiji će korisnički račun u tu svrhu biti prethodno aktiviran na internetskoj stranici enjoi.hr, omogućuje prikaz vlastitog digitalnog jelovnika s cjenikom korisniku, odnosno, posjetitelju, odnosno, gostu (u nastavku: “Potrošač”) njegovog ugostiteljskog objekta na lokaciji na kojoj se Usluga provodi.

Svrha Usluge je, s jedne strane, ponuditi pregled digitalnog jelovnika s cjenikom Potrošačima koji se nalaze u odabranim ugostiteljskim objektima u Hrvatskoj i tako omogućiti brz pristup jelovniku s cjenikom, bez čekanja na osoblje Ugostitelja, a s druge strane Ugostitelju omogućiti zamjenu fizičkog jelovnika digitalnim.

Ovi Opći uvjeti utvrđuju postupke i uvjete pod kojima Ugostitelji mogu koristiti Uslugu (u nastavku “Opći uvjeti”). S Općim uvjetima moguće se upoznati tijekom besplatne registracije ili nakon primitka aktivacijskog e-maila za aktivaciju korisničkog računa Ugostitelja, na temelju kojeg će biti omogućeno korištenje Usluge te na internetskoj stranici enjoi.hr ili u aplikaciji app.enjoi.hr (upravljačka ploča) na kojoj je omogućena poveznica do navedene internetske stranice. Aktivacijom korisničkog računa smatra se da je Ugostitelj suglasan s Općim uvjetima te da ih u cijelosti prihvaća.

2.Uvjeti korištenja i postupak registracije Ugostitelja za korištenje Usluge

Usluga je otvorena za pravne osobe i obrtnike koji imaju ugostiteljski objekt na području Republike Hrvatske (u nastavku: “Ugostitelji”), koji posluje i u kojem se Usluga provodi.

Ugostitelji mogu započeti koristiti Uslugu na dva načina:

1. Ugostitelji koji nisu obuhvaćeni točkom 2. ovog članka
Ugostitelji mogu početi koristiti Uslugu registracijom i aktivacijom korisničkog računa na internetskoj stranici enjoi.hr ili slanjem e-maila Organizatoru na e-adresu info@enjoi.hr kako bi ih registrirao na način koji je opisan u nastavku ove točke.

Ugostitelj vrši besplatnu registraciju na spomenutoj internetskoj stranici popunjavanjem svojih podataka (e-mail, adresa objekta u kojem će se Usluga provoditi, telefonski broj, lozinka, potvrda lozinke) te se upoznaje s odredbama ovih Općih uvjeta i Informacijom o obradi osobnih podataka Ugostiteljevih kontakt osoba. Ako se Ugostitelj slaže s navedenim Općim uvjetima, potvrđuje ih i potvrdi upoznavanje s Informacijo o obradi osobnih podataka kontakt osoba (u nastavku: “Informacija o obradi osobnih podataka”) te kreira besplatni korisnički račun. Potvrda Općih uvjeta i upoznavanja s Informacijom o obradi osobnih podataka uvjet su za korištenje Usluge. Nakon izrade korisničkog računa Ugostitelja, Ugostitelj prima e-mail za aktivaciju korisničkog računa koji uključuje poveznicu na korisnički račun Ugostitelja. Ugostitelj potvrđuje aktivaciju korisničkog računa i započinje koristiti Uslugu. Nakon aktivacije korisničkog računa Ugostitelja, on ima priliku izraditi vlastiti digitalni jelovnik s cjenikom koji će ponuditi u svom ugostiteljskom objektu te prima elektronički QR kod. Na temelju korištenja Usluge od strane Ugostitelja, Organizator objavljuje korisnički račun Ugostitelja na internetskoj stranici enjoi.hr koji sadrži digitalni jelovnik s cjenikom, a koji će Potrošaču biti vidljiv nakon skeniranja QR koda kamerom osobnog pametnog telefona.

Ako Ugostitelj izravno kontaktira Organizatora na e-mail adresu info@enjoi.hr, Organizator vrši besplatnu registraciju u bazi podataka popunjavanjem njegovih podataka (e-mail, adresa objekta u kojem će se Usluga provoditi, telefonski broj, lozinka, potvrda lozinke) i tako kreira besplatni korisnički račun Ugostitelja. Nakon izrade korisničkog računa Ugostitelja, Ugostitelj prima e-mail za aktivaciju korisničkog računa koji uključuje poveznicu na korisnički račun Ugostitelja, ove Opće uvjete i Informaciju o obradi osobnih podataka kontakt osoba. Ako se Ugostitelj slaže s navedenim Općim uvjetima, potvrđuje ove Opće uvjete, upoznavanje s Informacijom o obradi osobnih podataka kontakt osoba i sam korisnički račun te na taj način aktivira svoj korisnički račun i posljedično sudjeluje u Uslugi. Potvrda Općih uvjeta i upoznavanja s Informacijom o obradi osobnih podataka uvjet su za korištenje Usluge. Nakon aktivacije korisničkog računa Ugostitelja, on ima priliku izraditi vlastiti digitalni jelovnik s cjenikom koji će ponuditi u svom ugostiteljskom objektu te prima elektronički QR kod. Na temelju korištenja Usluge od strane Ugostitelja, Organizator objavljuje korisnički račun Ugostitelja na internetskoj stranici enjoi.hr koji sadrži digitalni jelovnik s cjenikom, a koji će Potrošaču biti vidljiv nakon skeniranja QR koda kamerom osobnog pametnog telefona.

2. Ugostitelji koji već posluju s Organizatorom i nalaze se u bazi podataka Organizatora
Ugostitelji mogu započeti koristiti Uslugu samoinicijativno kontaktiranjem Organizatora na e-mail adresu info@enjoi.hr ili na poziv Organizatora. Na temelju potvrde poziva ili kontakta od strane Ugostitelja u bazi podataka, Organizator ustvrđuje da Ugostitelj želi koristiti Uslugu i tako vrši besplatnu registraciju Ugostitelja kreirajući korisnički račun Ugostitelja. Nakon izrade korisničkog računa Ugostitelja, Ugostitelj prima e-mail za aktivaciju koji uključuje poveznicu na korisnički račun Ugostitelja, ove Opće uvjete te Informaciju o obradi osobnih podataka kontakt osoba. Ako se Ugostitelj slaže s navedenim Općim uvjetima, potvrđuje ove Opće uvjete, upoznavanje s Informacijom o obradi osobnih podataka kontakt osoba i sam korisnički račun te na taj način aktivira svoj korisnički račun i posljedično sudjeluje u Uslugi. Potvrda Općih uvjeta i upoznavana s Informacijom o obradi osobnih podataka uvjet su za korištenje Usluge. Nakon aktivacije korisničkog računa Ugostitelja, on ima priliku izraditi vlastiti digitalni jelovnik s cjenikom koji će ponuditi u svom ugostiteljskom objektu te prima elektronički QR kod. Na temelju korištenja Usluge od strane Ugostitelja, Organizator objavljuje korisnički račun Ugostitelja na internetskoj stranici enjoi.hr koji sadrži digitalni jelovnik s cjenikom, a koji će Potrošaču biti vidljiv nakon skeniranja QR koda kamerom osobnog pametnog telefona.

3. Provođenje Usluge kod Ugostitelja

Nakon aktivacije korisničkog računa Ugostitelj prima elektronički QR kod i naručuje željeni broj QR kodova u obliku naljepnica (u daljnjem tekstu: “fizički QR kod”) koje postavlja na stolove, stalke ili na druga mjesta u svom ugostiteljskom objektu.
Prilikom posjeta ugostiteljskom objektu, Potrošač kamerom pametnog telefona skenira fizički QR kod koji se nalazi u ugostiteljskom objektu te tako pristupa internetskoj stranici enjoi.hr gdje se nalaze korisnički račun Ugostitelja te digitalni jelovnik s cjenikom.

4. Troškovi pristupa Usluzi i ostali troškovi

Aktivacija korisničkog računa Ugostitelja na internetskoj stranici enjoi.hr, a time i pristup Ugostitelja Usluzi za kreiranje digitalnog jelovnika s cjenikom i primitak elektroničkog QR koda besplatna je usluga, bez obzira na to je li pristup Usluzi izvršen tijekom ili nakon promotivnog razdoblja. Uz besplatni pristup Usluzi, Organizator nudi i druge (dodatne) usluge (u nastavku: “Dodatne usluge”), koje su besplatne ili se naplaćuju, ovisno o tome jesu li naručene tijekom ili nakon promotivnog razdoblja.

a) Dodatne usluge tijekom promotivnog razdoblja, koje traje od 15. 2. 2021. do 31. 3. 2021.
Dodatne usluge koje Organizator nudi Ugostitelju tijekom promotivnog razdoblja besplatne su i uključuju:

  1. izrada digitalnog jelovnika s cjenikom u ime Ugostitelja od strane Organizatora i/ ili
  2. QR kodovi u obliku naljepnica ili fizički QR kodovi i/ili
  3. stalci za fizičke QR kodove.

b) Dodatne usluge nakon završetka promotivnog razdoblja i nakon uvođenja internetske trgovine (E-trgovina)
Nakon završetka promotivnog razdoblja, internetska trgovina (E-trgovina) Ugostiteljima će biti dostupna na internetskoj stranici enjoi.hr, gdje će Ugostiteljima biti omogućeno naručivanje dodatnih usluga. Dodatne usluge naplaćivat će se nakon završetka promotivnog razdoblja prema važećem cjeniku koji će biti dostupan u internetskoj trgovini (E-trgovina). Dodatne usluge koje će se pružati u korisničkom računu pojedinog Ugostitelja na internetskoj stranici app.enjoi.hr su:

  1. izrada digitalnog jelovnika s cjenikom u ime Ugostitelja od strane Organizatora i/ ili
  2. primanje naručenih QR kodova u obliku naljepnica ili fizički QR kodovi i/ili
  3. stalci za fizičke QR kodove
  4. ostale dodatne usluge>

Organizator zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta ili objavljivanja novih Općih uvjeta vezanih uz rad internetske trgovine (E-trgovine) prije nego što je uspostavi, s čime je Ugostitelj suglasan pristupom Usluzi.

Bez obzira na odredbe točaka a) i b) ovog članka, Ugostitelj korištenjem Usluge pokriva troškove pristupa internetu i troškove prijenosa podataka s interneta.

5. Odgovornost

Korištenjem Usluge smatra se da Ugostitelj pristaje na sve Opće uvjete vezane za Uslugu, prihvaća ih te je s njima suglasan.
Ugostitelj gubi pravo korištenja Usluge ako Organizator utvrdi da: (i) nije ispunjavao Opće uvjete; (ii) krši ove Opće uvjete; (iii) ne želi ispuniti svoje obveze prema ovim Općim uvjetima ili (iv) nije pravovremeno ispunio svoje obveze prema ovim Općim uvjetima.

Pristajanjem na Opće uvjete, između Organizatora i Ugostitelja stvara se ugovorni odnos.
Organizator nije odgovoran za bilo kakve tehničke pogreške, posebno za kvarove na mreži, kvarove elektronike ili aplikacija, niti je odgovoran za kvarove ili oštećenja internetske stranice enjoi.hr, ni za prigovore zbog pogrešaka Potrošača tijekom skeniranja QR koda.

Svu odgovornost zbog mogućih povreda prava industrijskog vlasništva, autorskih prava i srodnih prava intelektualnog vlasništva u vezi s korištenjem Usluge snosi isključivo i u cijelosti Ugostitelj.
U slučaju bilo kakvih potraživanja trećih strana prema Organizatoru, Ugostitelj je dužan Organizatoru odmah dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na spor, preuzeti sva potraživanja trećih osoba i Organizatoru osigurati odgovarajuće osiguranje od potraživanja trećih strana.

Ako Organizator unatoč tome pretrpi bilo kakvu štetu (izravno ili neizravno) iz ovog naslova, Ugostitelj je dužan takvu štetu odmah nadoknaditi.

6. Pravo na odustajanje od Usluge

Ugostitelj može odustati od korištenja Usluge na sljedeće načine:

  • deaktivirati svoj korisnički račun na internetskoj stranici enjoi.hr, pri čemu svi podaci ostaju pohranjeni u obliku u kojem ih je naveo Ugostitelj, kako bi Ugostitelj imao priliku ponovno aktivirati svoj korisnički račun ili
  • obrisati svoj korisnički račun na internetskoj stranici enjoi.hr, čime se brišu svi podaci o Ugostitelju na ovoj internetskoj stranici.

Od trenutka deaktivacije ili brisanja korisničkog računa Ugostitelja, Usluga više neće biti dostupna. U tom slučaju se QR kod prilikom skeniranja kamerom pametnog telefona neće aktivirati.

7. Korištenje osobnih podataka

Pristupom Usluzi, Ugostitelj (fizička osoba/kontakt osoba) obaviještena je da Organizator obrađuje njegove osobne podatke u skladu s Informacijom o obradi osobnih podataka primljenim registracijom korisničkog računa Ugostitelja sukladno važećim propisima, internim aktima Organizatora te ovim Općim uvjetima.

8. Završne odredbe

Pristupanjem Usluzi Ugostitelj prihvaća navedene Opće uvjete.
Organizator zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta i njihovog objavljivanja na internetskoj stranici www.enjoi.hr ili prosljeđivanja Ugostitelju na e-mail korišten prilikom registracije korsničkog računa.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća u vezi s međusobnim pravima i obvezama Organizatora i Ugostitelja i bilo koje treće strane, ovi Opći uvjeti imaju prednost.

Tumačenje pojedinih članaka Općih uvjeta u isključivoj je nadležnosti povjerenstva koje za pojedina pravna mišljenja i druge pravne zadatke imenuje i ovlašćuje pravnu službu ili vanjskog pravnog stručnjaka
Organizatora. Sve pogreške u provedbi Usluge povjerenstvo će riješiti pravodobno i u skladu s dobrom poslovnom praksom.

Ova Opći uvjeti stupaju na snagu 15. veljače 2021.

Lipik, 15.2.2021

Studenac d.o.o.

Besplatno započnite s korištenjem digitalnih jelovnika!

Isprobajte enjoi QR izbornike i dobijte 1 mjesec MAXI pretplate potpuno besplatno; počnite naručivati ​​već danas i unaprijedite svoje poslovanje.