Informacije o obradi osobnih podataka fizičkih osoba

Studenac d.o.o. iz Lipika, Matije Gupca 120, OIB: 02149349427, kao voditelj obrade osobnih podataka prema vlastitoj koncepciji dosljedno vodi računa o zaštiti osobnih podataka, poštuje privatnost osoba te sve dobivene osobne podatke obrađuje odgovorno i s poštovanjem. 25. 5. 2018 stupila je na snagu „Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 /EZ (Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016., u daljnjem tekstu “Opća uredba o zaštiti podataka” ili „GDPR“), koja se tiče obrade osobnih podataka fizičkih osoba i određuje pravila za njihovu obradu. Kako bismo postupali sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka, informiramo vas o vašim pravima s gledišta zaštite osobnih podataka, o svrsi obrade pruženih osobnih podataka, o načinu na koji upotrebljavamo Vaše podatke i kome ih dajemo kao i o pohrani tih osobnih podataka.

Koje osobne podatke obrađujemo i o koju svrhu

Osobne podatke koje nam pružate obrađujemo na temelju ugovornog odnosa stvorenog potvrđivanjem Općih uvjeta sudjelovanja u usluzi digitalnog jelovnika s cjenikom u određenu svrhu – sklapanje i ispunjavanje ugovornog odnosa između Studenca d.o.o. i Ugostitelja.

Prvenstveno je riječ o sljedećim osobnim podatcima:

  • Ime i prezime,
  • e-mail adresu i ,
  • broj mobilnog telefona.

Obvezujemo se da ćemo prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe.

Kako dugo pohranjujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i još 5 godina od isteka valjanosti istog, osim ako nije drugačije određeno drugim zakonom ili drugim prisilnim propisom. Nakon tog vremena trajno ćemo ih izbrisati.

Dakle, koja su vaša prava prema općoj uredbi o zaštiti podataka I kome prenosimo vaše osobne podatke?

Studenac d.o.o. zagovara načela propisana Općom uredbom o zaštiti podataka i spremna je potpuno sudjelovati u ostvarivanju i zaštiti Vaših prava.

Vezano za Vaše osobne podatke, imate slijedeća prava, kako je to propisano odredbama GDPR-a:

  • Pravo na pristup Vašim osobnim podacima;
  • Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka;
  • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) Vaših osobnih podataka;
  • Pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka;
  • Pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka;
  • Pravo na prigovor;
  • Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Pristup Vašim osobnim podacima ima ograničen krug zaposlenika vezanih diskretnošću, što je regulirano poduzimanjem tehničkih kao i administrativnih mjera. Vaše osobne podatke ne prenosimo trećim osobama, niti omogućavamo trećim osobama da se s njima upoznaju (izvan Studenac d.o.o.-a), osim onim osobama koje u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita Vaših prava te koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadaci vezano za obradu podataka te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojim prenosimo osobne podatke su naša matična tvrtka Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovenija i Enjoi d.o.o., Mlinska ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija. Vaši osobni podaci u našim sistemima i procesima su zaštićeni (postoje i ostale tehničke te administrativne mjere za njihovu zaštitu).
Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe. Oni i njihovi zaposlenici obvezni su štititi povjerljivost Vaših osobnih podataka.
Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU-a i Island, Norvešku i Lihtenštajn).

Postupak ostvarivanja prava

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava vezano za osobne podatke u pisanom obliku uputite na adresu elektroničke pošte: gdpr@radenska.si

Studenac d.o.o
Matije Gupca 120
34551 Lipik, Hrvatska

Na Vaš zahtjev, temeljem kojeg ostvarujete svoja prava vezano za osobne podatke, odgovorit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Na kraju, uvjeravamo Vas da su vaši podaci pouzdano zaštićeni i da raspolažemo njima na način na koji bismo željeli da drugi raspolažu našim podacima.

Lipik, 15.2.2021

Studenac d.o.o.

Besplatno započnite s korištenjem digitalnih jelovnika!

Isprobajte enjoi QR izbornike i dobijte 1 mjesec MAXI pretplate potpuno besplatno; počnite naručivati ​​već danas i unaprijedite svoje poslovanje.